Landleggan? Ikkje førtvil. Det e mykje go tidtrøyte i nordnorsk vitsegenerator!

                                                                                              
                                                                                        
Antall feskera tell no: